Τρίτη 25 Απριλίου 2017



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες


  Παραθέτουμε το κείμενο για την βελτίωση της καθαριότητας των σχολικών χώρων όπως συνυπογράφηκε από τα ΔΣ των Συλλόγων  Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου μας και κατατέθηκε στο Δήμο λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 8473/14.4.2017. 
  Επιπλέον για την ενημέρωσή σας να προσθέσουμε ότι το θέμα αυτό πιθανώς να συζητηθεί στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης, ήτοι την Τετάρτη 26/4/2017 και ώρα 18.00. Είναι ευνόητο πως η καθαριότητα των σχολικών κτιρίων είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη διεκδίκησης της βελτίωσής της.

  "Προς: Δήμο Παπάγου-Χολαργού, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Πρόεδρο & Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, 
Κοινοποίηση: Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Παπάγου-Χολαργού, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δημοτικά Σχολεία Παπάγου-Χολαργού
Ημερομηνία: 19/4/2017

Θέμα: Καθαριότητα Σχολικών χώρων

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την δυσαρέσκεια και τα παράπονά μας για την καθαριότητα σε όλα τα Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας, μιας και αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα και σοβαρές ελλείψεις τήρησης βασικών συνθηκών υγιεινής, που στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια της ανεπάρκειας. 
Οι ελάχιστοι σχολικοί καθαριστές που απασχολούνται στα δημοτικά σχολεία, βάσει της σύμβασής τους, αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, με αποτέλεσμα οι σχολικοί χώροι να παραμένουν βρώμικοι στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μιας σχολικής ημέρας και να αποτελούν εστίες μικροβίων και μόλυνσης για τους μαθητές.
Η υγεία των παιδιών μας τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο και γι’ αυτό ζητάμε να συμπεριληφθεί το θέμα στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δοθεί άμεσα μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Είναι επιτακτική η ανάγκη και προφανής η υποχρέωσή σας για διασφάλιση επαρκούς καθαριότητας με προσωπικό από το πρώτο διάλειμμα σε κάθε σχολείο, ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση ο άψογος καθαρισμός όλων των σχολικών χώρων. 
Εμείς, οι γονείς των δημοτικών του δήμου μας, δεν μπορούμε και δεν προτιθέμεθα να ανεχτούμε εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας. 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους των Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Παπάγου-Χολαργού"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου