Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 


Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 19.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενημέρωση όσων συζητήθηκαν στο σχολικό συμβούλιο της 8ης Σεπτεμβρίου.
2. Πάρτυ καλωσορίσματος της Πρώτης . «Το ΠΕΜΠΤΟ Καλωσορίζει τα Πρωτάκια του!»
3. Δραστηριότητες Συλλόγου.
4. Σχεδιασμός δράσεων το επόμενο διάστημα.
5. Έγγραφο προς το Δήμο με τις υλικοτεχνικές ανάγκες του σχολείου και τις προσφορές.
 
Παρόντες :Όλγα Διώτη, Πρόεδρος, Αναστασία Γιαννικοπούλου, Γραμματέας, Παναγιώτης Τάγκαλης, Ταμίας, και Ζίνα Μπέκα μέλη. Διαπιστώνεται απαρτία και ξεκινά η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος και αφού καλοσώρισε τους παρισταμένους στη συνεδρίαση και στη νέα σχολική χρονιά προσβλέποντας σε μια καλή συνεργασία όλων των μελών του Συλλόγου ενημέρωσε ότι η απούσα αντιπρόεδρος Έλενα Καϊτσα έχει ενημερώσει για κώλυμμα εξαιτίας επαγγελματικών λόγων, τα δε απόντα μέλη Ευάγγελος Μπαλάφας και Γιάννης Ακρίδας  δεν έχουν ενημερώσει για τους λόγους απουσίας τους.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής : 
1. Θέμα 1ο : Ενημέρωση όσων συζητήθηκαν στο σχολικό συμβούλιο της 8ης Σεπτεμβρίου
Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος η οποία ανέφερε τα εξής : Στις 8.9.17 το ΔΣ του Συλλόγου προσκλήθηκε από τη Διευθύντρια, κ. Μάσσου στην πρώτη συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου για τη νέα σχολική χρονιά. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας Όλγα Διώτη, Πρόεδρος, Αναστασία Γιαννικοπούλου, Γραμματέας, Παναγιώτης Τάγκαλης, Ταμίας και Ζίνα Μπέκα, μέλος. Εκ μέρους του Δήμου παραστάθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μαρία Μουντάκη καθώς και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Χρήστος Πετράκης.  Σύμφωνα και με την
ενημέρωση που έχει ήδη προωθηθεί τα θέματα που θέσαμε ως Σύλλογος και συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα :
Ενέργειες για την απορρόφηση προϋπολογισμένου ποσού από το Δήμο για τα σχολεία σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ένωση Γονέων.  Γι αυτό θα γίνει αναλυτική ενημέρωση παρακάτω στο σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Ασφαλής Πρόσβαση και Αποχώρηση. Ενημερώσαμε την κ. Μάσσου για τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν την περσινή χρονιά στην είσοδο του σχολείου ιδίως κατά την αποχώρηση των μαθητών στη λήξη του βασικού ωραρίου στις 13.15. Επίσης για το έγγραφο αίτημα που έχουμε κατατεθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου στο επίμαχο σημείο προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια κατά την έξοδο των μαθητών και την αναμονή των γονέων για την παραλαβή τους. Η κ. Μάσσου μας ενημέρωσε ότι οι τάξεις Α’ και Β’ θα αποχωρούν κατά προτεραιότητα και συνοδεία των δασκάλων τους. Ζήτησε ωστόσο να μην συνωστίζονται οι γονείς μπροστά στην είσοδο αλλά να αφήνουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν να βγουν με σειρά οι μαθητές. Επίσης ζήτησε οι γονείς που παραλαμβάνουν τα παιδιά τους να αποχωρούν από την είσοδο και να μην παραμένουν κουβεντιάζοντας. Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δήλωσε αναρμόδιος σχετικά με το ως άνω έγγραφο αίτημά μας και μάς προέτρεψε να αποτανθούμε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Οφείλουμε να επανέλθουμε φέτος με νέο εγγραφο προκειμένου να ενημερωθούμε τι έχει αποφασιστεί να γίνει και πότε.
Καθαριότητα. Η κ. Μάσσου μας ενημέρωσε ότι η καθαρίστρια, η οποία είναι η ίδια με πέρυσι, θα προσέρχεται φέτος στο σχολείο στις 13.00. Ωστόσο, ο απασχολούμενος στο σχολείο από τον Μάιο του 2017 με το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ υπάλληλος γενικών καθηκόντων θα επιμελείται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και μετά από κάθε διάλειμμα τον καθαρισμό του  προαυλίου και των τουαλετών. Κι αυτό έως τέλος Φεβρουαρίου που, όπως επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, λήγει η σύμβαση εργασίας του. Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός για την καθαριότητα του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και για το μετά την αποχώρηση του παραπάνω υπαλλήλου χρόνο διάστημα και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Επιπλέον, η κ. Μάσσου έκανε δεκτό το πάγιο αίτημά μας να υπάρχει σαπούνι και χαρτί υγείας στις τουαλέτες. Ζήτησε ωστόσο να υπάρξουν και εκ μέρους τον γονιών οι απαραίτητες συστάσεις προς τα παιδιά να μην γίνεται σπατάλη αυτών. Η κ. Μάσσου ζήτησε να υπάρξει σταθερή και επαναλαμβανόμενη σύσταση των γονέων προς τους μαθητές προκειμένου να υπάρχει καθαριότητα σχολείο. Οι ίδιες συστάσεις θα γίνονται καθημερινά και από τους εκπαιδευτικούς.
Εφημερίες. Η κ. Μάσσου δέχτηκε επίσης το αίτημά μας να υπάρχει μόνιμη και καθημερινή παρουσία εφημερεύοντος εκπαιδευτικού κατά το χρόνο του διαλείμματος και στο υπόγειο. Από τα όσα έχουν αναφέρει τα παιδιά πράγματι έχει ξεκινήσει να υπάρχει καθημερινά εφημερεύων εκπαιδευτικός στο υπόγειο.
Υλικοτεχνικές Ανάγκες. Παραδώσαμε στη νέα Διευθύντρια αντίγραφο του από 30.5.2017 έγγραφου αιτήματός μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τις ανάγκες του σχολείου μας για συντήρηση και επισκευές, σχετικά με τις ανάγκες σε εξοπλισμό αλλά και το αίτημά μας για τη δημιουργία νέου σχολείου στη γειτονιά μας. Ενημερώσαμε επίσης ότι το σχολείο μας ήταν το μόνο σχολείο που δεν συμπεριλήφθηκε από το Δήμο φέτος στις καλοκαιρινές εργολαβίες για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολείων. Ο κ. Πετράκης δεσμεύτηκε ότι άμεσα και μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων. Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε επίσης ο ελαιοχρωματισμός εσωτερικά των αιθουσών και των θυρών τους. Η Διευθύντρια ζήτησε επίσης κατά μήκος των κιγκλιδωμάτων στην οδό Σαρανταπόρου να τοποθετηθεί κατάλληλου είδους λεπτό σύρμα ώστε να αποτραπεί τόσο η οποιαδήποτε συναλλαγή των μαθητών με περαστικούς αλλά και η ρίψη αντικειμένων από τους μαθητές στο δρόμο. Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει διατυπώσει επιφυλάξεις  ως προς το συγκεκριμένο μέτρο διότι το προαύλιο του σχολείου είναι περιορισμένο και δεν θα ήταν δυνατόν να επιβαρυνθεί με το όποιου είδους συρματόπλεγμα που θα το έδειχνε ως φυλακή. Επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και από αρκετούς από τους παρισταμένους γονείς.
Γραφική Ύλη. Ζητήσαμε να αναλάβει η Σχολική Επιτροπή την αγορά και την προμήθεια όλης της αναγκαίας γραφικής ύλης ανά τάξη ιδίως για τη διεξαγωγή του μαθήματος των εικαστικών. Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής αντέλεξε ότι αυτό δεν γίνεται πουθενά. Τον ενημερώσαμε ότι οι Δήμοι Αγ. Παρασκευής και Ν. Ηρακλείου το πραγματοποιούν. Η Διευθύντρια αναγνωρίζοντας τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει συνενόησή της με την εκπαιδευτικό των εικαστικών για το ποιά υλικά θα ζητηθεί από τους μαθητές να αγοράσουν. Διευκρίνησε δε ότι υλικά για τις διάφορες κατασκευές των εικαστικών, όπως πχ χαρτόνια, και όχι ατομικά είδη των μαθητών πχ μαρκαδόροι, μπογές, στο παλιό της σχολείο αγοράζονταν από τη σχολική επιτροπή και όχι από τους γονείς των μαθητών. Το ίδιο θα επιδιώξει να γίνει και φέτος στο σχολείο μας. Όπως διατυπώθηκε από τη διαλογική συζήτηση των παρισταμένων πράγματι η φετινή λίστα της γραφικής ύλης ήταν εμφανώς περιορισμένη.
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις. Ζητήσαμε κατά την επιλογή και τον προγραμματισμό από τους εκπαιδευτικούς των φετινών εκπαιδευτικών επισκέψεων να προτιμηθούν προγράμματα προτεινόμενα από το Υπουργείο που είναι δωρεάν προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς. Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν να ληφθεί υπόψη η πρόταση μας επιδιώκοντας ταυτόχρονα να υπάρχει και αντίστοιχη ποιότητα. Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι μόλις καταρτιστεί το σχετικό πρόγραμμα των επισκέψεων της χρονιάς θα κοινοποιηθεί προς όλους τους γονείς προκειμένου να υπάρξει συνολική ενημέρωση από νωρίς. Επιπλέον φέτος θα διανεμηθεί μία ενιαία και εκ των προτέρων έγγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων για το σύνολο των προγραμματισμένων επισκέψεων. Σε περίπτωση δε που εκ των υστέρων κάποιος δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προγραμματισμένη επίσκεψη θα μπορεί να μην το στείλει.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα-Δράσεις Φιλαναγνωσίας. Ζητήσαμε τη διενέργεια ανά τάξη καθ’ όλη τη σχολική χρονιά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο. Αναφερθήκαμε στην επιτυχία που είχε το πρόγραμμα «Σκυτάλη» πέρυσι για τους μαθητές της Ε’ τάξης. Ζητήσαμε επίσης τη σταθερή λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης για όλες τις τάξεις και για την Α΄ καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας αυτής με επισκέψεις συγγραφέων.
Κοινωνικό Φροντιστήριο. Ζητήσαμε την έγκριση για τη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου από εθελοντές γονείς κυρίως για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’. Η κ. Μάσσου μας ενημέρωσε ότι θα επιδιώξει να γίνονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς εφόσον έχουν διαθέσιμες ώρες. Διατύπωσε ωστόσο επιφυλάξεις για τη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου απογευματινές ώρες στο χώρο του σχολείου δεδομένου ότι οι ανάγκες του κάθε μαθητή διαφέρουν και δεν θα μπορούσε να γίνει ενιαίο μάθημα. Τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Τάγκαλης, ταμίας και Ζίνα Μπέκα τοποθετούμενοι επ’ αυτού του θέματος δήλωσαν ότι συμμερίζονται τις αιτιάσεις της  Διευθύντριας.  
Απογευματινές Δραστηριότητες του Συλλόγου . Ενημερώσαμε τη νέα Διευθύντρια για τις δραστηριότητες που διοργάνωσε με επιτυχία για παιδιά και γονείς ο Σύλλογος κατά την περσινή σχολική χρονιά. Συμφωνήσαμε να ακολουθηθούν όλες οι αναγκαίες από το Νόμο διατυπώσεις για την παραχώρηση του σχολικού χώρου προκειμένου να διεξαχθούν και φέτος οι δραστηριότητες αυτές.  
Μαθήματα Κολύμβησης. Ζητήσαμε ενημέρωση για το πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων κολύμβησης στην Γ’ τάξη. Μας ενημέρωσαν ότι η σχετική διάταξη νόμου που προέβλεπε την παραπάνω δραστηριότητα καταργήθηκε και το πρόγραμμα αυτό δεν θα διεξαχθεί.
Σχολή Γονέων. Γνωρίζοντας από το Σύλλογο Γονέων του σχολείου που διηύθυνε πέρυσι η κ. Μάσσου ότι με πρότασή της είχε λειτουργήσει εκεί σχολή γονέων δωρεάν, της ζητήσαμε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχης ομάδας φέτος στο σχολείο μας. Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με την οικογενειακή σύμβουλο που πρότεινε η διευθύντρια και αναμένει την ειδοποίησή της σχετικά με το χρόνο της διαθεσιμότητά της.
Η Διευθύντρια μας ενημέρωσε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για την Α’ τάξη και παρακάλεσε εάν κάποιος γονέας διαθέτει κάποιον μεταχειρισμένο που δεν χρειάζεται να έρθει σε συνεννόηση μαζί της.
Τέλος εκ μέρους της Διευθύντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων διατυπώθηκε το αίτημα να υπάρχει απόλυτη συνέπεια, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, από γονείς και μαθητές στην ώρα προσέλευσης -φέτος έως 8.15 που χτυπά το κουδούνι για την πρωΪνή προσευχή. Αυτό θα βοηθήσει τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και στην καλύτερη απόδοση των μαθητών στις υποχρεώσεις τους κατά το σχολικό ωράριο.
2ο Θέμα : Πάρτυ καλωσορίσματος της Πρώτης . «Το ΠΕΜΠΤΟ Καλωσορίζει τα Πρωτάκια του!»
Ομόφωνα έγινε δεκτό από τους παρόντες να πραγματοποιηθεί η προαναφερόμενη γιορτή σύμφωνα με την πρόταση που είχε διατυπώσει στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς η Αντιπρόεδρος Έλενα Καϊτσα. Θα πρόκειται για μια γιορτή που θα αφορά όλους τους μαθητές του σχολείου. Προτάθηκαν οι ακόλουθες δύο ημερομηνίες : Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου ή Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Συμφωνήθηκε η απόφαση για την ημερομηνία καθώς και τις λεπτομέριες της διοργάνωσης να αποφασιστούν μεταξύ των μελών του ΔΣ δια περιφοράς προκειμένου να εκφραστεί και η άποψη των απόντων σήμερα μελών του ΔΣ. 
3ο Θέμα : Δραστηριότητες Συλλόγου
4ο Θέμα: Σχεδιασμός Δράσεων το επόμενο διάστημα
Η Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί για να πραγματοποιηθούν φέτος οι περσινές πετυχημένες δραστηριότητς του Συλλόγου : α) Θεατρικό Εργαστήρι παιδιών κάθε Σάββατο πρωί. Θεατρική Ομάδα Γονέων κάθε Παρασκευή απόγευμα. Υπάρχει η δυνατότητα σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές να δημιουργηθούν και νέες ομάδες εφόσον υπάρχουν συμμετοχές. Επιπλέον σε συνεννόηση με το Δάσκαλο της θεατρικής ομάδας γονέων έχει προγραμματιστεί η δημιουργία χορευτικής ομάδας παραδοσιακών χορών γονέων.
Επίσης ενημέρωσε ότι έχει ήδη κάνει κράτηση για μια επίσκεψη με ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο Αθηνών στο κτίριο του Θησείου για το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στις 7μμ. Συμφωνήθηκε ομόφωνα από τους παρόντες η πραγματοποίηση της επίσκεψης αυτής. Η Γραμματέας πρότεινε τον προγραμματισμό επίσκεψης ενόψει της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου στο «Θωρηκτό Αβέρωφ» στο Τροκαντερό. Ανέλαβε δε να κάνει την αναγκαία επικοινωνία για το σχετικό προγραμματισμό.
Από την Πρόεδρο προτάθηκε η οργάνωση δραστηριότητας «Οριγκάμι για παιδιά». Δεν λήφθηκε απόφαση επ’ αυτού.
Η Πρόεδρος επίσης κάλεσε τους παριστάμενους γονείς να στείλουν προς το ΔΣ τις προτάσεις τους σχετικά με δράσεις, επισκέψεις και δραστηριότητες που επιθυμούν να διοργανωθούν από το Σύλλογο.
5ο Θέμα: Έγγραφο προς το Δήμο με τις υλικοτεχνικές ανάγκες του σχολείου και τις προσφορές. 
Το λόγο έλαβε η Γραμματέας υπό την ιδιότητά της του μέλους του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Δήμου και ανέφερε τα εξής : την Τετάρτη 19.7. το ΔΣ της Ένωσης Γονέων συναντήθηκε με τον κ. Δήμαρχο μετά από πρόσκλησή του. Ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι για τις καλοκαιρινές εργολαβίες επισκευής και συντήρησης των
σχολείων είχαν αρχικά προϋπολογιστεί συνολικά 400.000 € -200.000€ για τα έργα στην πρωτοβάθμια και άλλα τόσα για τη δευτεροβάθμια. Από το ποσό αυτό τελικά θα διατεθεί συνολικά στα προγραμματισμένα έργα ποσό 128.000€ κι αυτό λόγω του μεγάλου ποσοστού έκπτωσης που δώθηκε από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Θα παραμείνει αδιάθετο ποσό 272.000€. Προκειμένου  το αδιάθετο αυτό ποσό  να δαπανηθεί και πάλι για τα σχολεία και να μην αναλωθεί σε άλλες χρήσεις μετά τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως πέρσι, ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι : Σε συνεννόηση με την αρμόδια για το Δήμο μας Επίτροπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες, η δυνατότητα αυτή υπάρχει, εφόσον η ανάλωση του συγκεκριμένου ποσού γίνει για έργα άλλα από εκείνα που είχαν ήδη προϋπολογιστεί για τις εργολαβίες. Προτάθηκε λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή η ανάλωση του σχετικού ποσού για προμήθειες πχ διαδραστικών πινάκων, Η/Υ ή για την κατασκευή έργων, όπως μικρών γηπέδων εντός των προαυλίων ή την κατασκευή ανελκυστήρων. Προμήθειες και έργα ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Στο ερώτημα που έθεσα, εάν υπάρχει δυνατότητα ανάλωσης ολόκληρου του υπολειπόμενου ποσού των 272.000€, ο κ. Δήμαρχος απάντησε θετικά.  Μας ζητήθηκε, ωστόσο, οι προτάσεις που θα κατατεθούν να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μελέτες και προσφορές προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία γρήγορα και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. H προθεσμία που έχει δοθεί για την υποβολή των αιτημάτων είναι η 30 Σεπτεμβρίου. 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ στις 5.9.17 τα αιτήματα που θα κατατεθούν θα αφορούν : α) την ανακατασκευή του ασανσέρ. Σχετική προσφορά έχει η Σχολική Επιτροπή, αντίγραφο της οποίας θα λάβουμε από τον Πρόεδρό της κ. Πετράκη και θα χρησιμοποιήσουμε. β) την κατασκευή των ερμαρίων ανά αίθουσα, σύμφωνα και με το περσινό έγγραφο αίτημά μας προς τη σχολική επιτροπή. Την προσφορά έχει αναλάβει να βρει και να πάρει από μαραγκό το μέλος Ζίνα Μπέκα. γ) την προμήθεια Η/Υ σύμφωνα και με το περσινό έγγραφο αίτημά μας. Η Γραμματέας ενημέρωσε ότι ήρθαμε ήδη σε επικοινωνία με την εκπαιδευτικό του μαθήματος της πληροφορικής, η οποία μας ενημέρωσε ότι οι θέσεις των υπολογιστών στην αίθουσα της πληροφορικής είναι 9. Επιπλέον δε ένας για την Α΄τάξη όπως παραπάνω ζητήθηκε από τη Διευθύντρια. Θα ζητηθούν συνολικά 10 νέοι Η/Υ. Αναζητούμε τη σχετική προσφορά. δ) Πακέτα (κιτ) ρομποτικής για το μάιθημα της πληροφορικής σύμφωνα και με το περσινό έγγραφο αίτημά μας και τη σχετική προσφορά που έχουμε καταθέσει. Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πακέτα, αυτό που έφερε με χορηγία η εκπαιδευτικός της πληροφορικής, αυτό που αγόρασε και προσέφερε ο Σύλλογος. Επίσης ένα ακόμα έχει αποφασίσει να αγοράσει η Σχολική Επιτροπή. Σε συννενόηση πάλι με την αρμόδια εκπαιδευτικό προτείνεται η αγορά ανάλογων πακέτων όσες και οι θέσεις των υπολογιστών σύμφωνα με τα παραπάνω.
Όπως δηλώθηκε από την Πρόεδρο τα αιτήματα αυτά κατατέθηκαν και στο Σχολικό Συμβούλιο της 8.9.17 και έγιναν αποδεκτά από τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων. 
Από τους παρισταμένους γονείς διατυπώθηκαν και οι ακόλουθες προτάσεις :
- Επισκευή σκηνής αίθουσας υπογείου και στέγαση πίσω μικρής αυλής (βάνα Σωτηροπούλου
- Επισκευή υγρασίας στο υπόγειο (Μαίρη Ντέντε)
Από τον παριστάμενο Νίκο Αρβανίτη τέθηκε το θέμα εάν είναι επαρκής η μία προσφορά ανά αίτημα ή απαιτούνται από το Νόμο τουλάχιστον τρεις. Το μέλος Ζίνα Μπέκα απάντησε ότι για έργα μέχρι του ποσού των προσφορών που αναζητούμε (μικρά έργα) είναι δυνατόν από τις διατάξεις του Νόμου να υπάρξει απευθείας ανάθεση.
Τα παριστάμενα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν να συντάξουν το σχετικό έγγραφο για το θέμα αυτό σύμφωνα με τα παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενα αιτήματα και την από 5.9.17 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ. 
Στη συνέχεια και εκτός ημερησίας διατάξεως διατυπώθηκε από το μέλος Ζίνα Μπέκα το αίτημα να ζητηθεί από τη Διευθύντρια να τοποθετηθεί κλειδαριά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ώστε να ελέγχεται η ανάρτηση ανακοινώσεων σε αυτόν και να παραμποδίζεται η πρόσβαση σε άτομα πλην του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων.
Επίσης το παριστάμενο μέλος του Συλλόγου Νίκος Αρβανίτης ενημέρωσε το ΔΣ ότι από τη νέα Διευθύντρια  ζητήθηκε σε αυτόν προσωπικά αλλά και κατ’ επέκταση σε όλους τους γονείς να υπάρχει ραντεβού κάθε γονέα για την επικοινωνία με την/τον εκπαιδευτικό του παιδιού του και να μην ζητείται επικοινωνία κατά τη πρωινή προσέλευση του μαθητή και πριν το χτύπημα του κουδουνιού για την πρωινή προσευχή.

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει γι’ αυτό λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου