Τρίτη 5 Ιουνίου 2018


Αγαπητοί Γονείς , 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού σας καλεί σε Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

1. Οικονομικός Απολογισμός και απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου ΔΣ 2017-2018
2. Λήψη απόφασης για το καταστατικό του Συλλόγου 

Η ΓΣ θα διεξαχθεί: 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ώρ. 7 μμ (Αίθουσα Α’ τάξης , Ισόγειο) 

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας των θεμάτων παρακαλείστε για την όσο μεγαλύτερη συμμετοχή σας! 


              
                               Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
                              Όλγα Διώτη                        Αναστασία Γιαννικοπούλου 
Αγαπητοί γονείς

Έχει εκφραστεί η βούληση του ΔΣ του Συλλόγου στα δύο αυτά χρόνια της θητείας του και έχουν ληφθεί αποφάσεις, τόσο του ΔΣ όσο και της Γενικής Συνέλευσης, να εκσυγχρονιστεί το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία του Συλλόγου μας και να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένης της σύνταξης και δημοσίευσης του καταστατικού μας (1986) πριν από τον ισχύοντα Νόμο (1998), καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής  του στα πλαίσια του Νόμου. Στην επικείμενη ΓΣ (συνημ. Πρόσκληση) θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν. Επισυνάπτεται επιπλέον η Εισήγηση για το νέο Καταστατικό όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ τις 2.6.18 , η οποία επαναλήφθηκε μετά από διακοπή στις 5.6.2018. Η εισήγηση διαμορφώθηκε μετά από πρόταση 3μελούς επιτροπής που ορίστηκε από το ΔΣ , η οποία και διαμόρφωσε σχετική πρόταση. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή προτάσεις σας επί της εισήγησης του νέου καταστατικού είναι χρήσιμο να αποσταλούν προς το ΔΣ 3 ημέρες πριν από τη ΓΣ.
Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος παρακαλούμε για τη μαζικότερη κατά το δυνατόν συμμετοχή σας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη λήψη αποφάσεων. 

Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου