Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018


ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΣ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

ΓΟΝΕΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠEΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 8.00 – 19.00 

στον χώρο του σχολείου 

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 12 τα μεσάνυχτα και θα πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής Ευτυχία Γραμματικάκη (aneyne71@hotmail.com). Στη δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι θέσεις για τις οποίες υποβάλλεται (ΔΣ, Εξελεγκτική Επιτροπή, Ένωση Γονέων, Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας). 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και οι 2 γονείς ή ο επίτροπος κάθε μαθητή του σχολείου μας εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. Με απόφαση της ΓΣ η εισφορά προς τον Σύλλογο καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ανά οικογένεια. 

Κατά την προσέλευση για την ψηφοφορία παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή κάποιο άλλο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ) προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση της ταυτότητάς σας. 

Η Εφορευτική Επιτροπή
Άννα Κανιαδάκη
Βάσω Παπατσικουράκη
Αγγελική Παπαιωάννου
Ευτυχία Γραμματικάκη
Βάνα Σωτηροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου