Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥΑγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

  Με ικανοποίηση λάβαμε την κάτωθι απάντηση - πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μετά από συνεχή και σταθερή επικοινωνία και κατάθεση εγγράφων από τον Σύλλογό μας προς τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού που αφορά στη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου έξω από το σχολείο μας και την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών του σχολείου μας καθώς και των συνοδών γονέων και κηδεμόνων τους !
  Το θέμα αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα συζητηθεί στο ΔΣ της Τετάρτης 6/12 οπότε και το θέτουμε υπόψιν σας και σας περιμένουμε να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί επ' αυτού!


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

Πρόταση για την διεύρυνση του πεζοδρομίου στην διάβαση πεζών στη οδό Σαρανταπόρου & Θάλειας μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

To 5o Δημοτικό Σχολείο Χολαργού βρίσκεται επί της Σαρανταπόρου & Θάλειας. Η Σαρανταπόρου αποτελεί μία από της εισόδους της πόλης από την Λεωφ. Μεσογείων, είναι επίσης λεωφορειόδρομος και έχει σχετικά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.
Αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι η διεύρυνση του πεζοδρομίου μπροστά από την είσοδο του σχολείου για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών σε αυτό.
Οι μετακινήσεις των μαθητών από και προς το σχολικό χώρο πραγματοποιούνται πάνω σε πεζοδρόμιο ειδικά πλησίον της εισόδου του σχολείου. Η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των μαθητών έξω από τα σχολικά συγκροτήματα διασφαλίζεται από τα κατάλληλα πεζοδρόμια χωρίς εμπόδια.
Η ασφάλεια της μετάβασης των μαθητών από το χώρο κατοικίας τους έως το σχολικό χώρο κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες είναι βασικό μέλημα οποιασδήποτε παρέμβασης ή ανάπλασης.
Με αυτό το μέλημα ως γνώμονα έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2017 μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού Σαρανταπόρου (από τη Λεωγ. Μεσογείων έως την Πλατεία Αρχιπελάγους) που θα χρησιμοποιηθεί για την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης της οδού.
Ο διαγωνισμός της τοπογραφικής μελέτης διενεργήθηκε στις 13-11-2017 και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέχρι όμως να γίνει ο διαγωνισμός και η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, προτείνεται η διεύρυνση του πεζοδρομίου πριν το φωτεινό σηματοδότη, που βρίσκεται πλησίον της εισόδου του σχολείου.
Έτσι προτείνεται η διεύρυνση του πεζοδρομίου σε βάρος του οδοστρώματος και στις δύο πλευρές της οδού Σαρανταπόρου σε μήκος των 9,00μ και πλάτος 2,00μ. που σημαίνει ότι θα έχουμε αυτομάτως κατάργηση της παρόδιας στάθμευσης στο σημείο και ελεύθερο τελικό πλάτος πεζοδρομίου 3.20 μ περίπου.
Το πλάτος του οδοστρώματος που θα απομείνει μετά την παρέμβαση  θα είναι 3,50μ, που είναι ικανό για την διέλευση του λεωφορείου του ΟΑΣΑ και κάθε άλλου βαρέως οχήματος.
Επίσης για την απορροή των όμβριων υδάτων και σε συνέχεια του ρείθρου θα τοποθετείται αποστραγγιστικό κανάλι πλάτους 0,20μ. με εσχάρα.
Πριν την διεύρυνση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος προτείνεται απαγόρευση στάθμευσης με κίτρινη διαγράμμιση και πλαστικούς οριοδείκτες ύψους 0,75μ.
Στην διεύρυνση θα κατασκευασθεί ράμπα ΑΜΕΑ πλάτους 2,00μ., ενώ στο οδόστρωμα και μπροστά στην ράμπα ΑΜΕΑ θα γίνει διαγράμμιση μήκος 3,00μ τουλάχιστον.
Επίσης επί του πεζοδρομίου, πριν την διεύρυνση αυτού και στις δύο πλευρές, θα τοποθετηθούν προστατευτικά εμπόδια μήκους 1,50μ.
Στην αρχή του ΟΤ θα τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση,  πινακίδα Κ15 (Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών) & Ρ32 (με όριο ταχύτητας 30χλμ), ενώ στην διάβαση πεζών θα τοποθετηθεί πινακίδα Π21 (Διάβαση πεζών). Η πινακίδα Π21 θα τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές του πεζοδρομίου.
Η πρόταση αυτή έγινε σύμφωνα με την Αριθμ. απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/3050 Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ΦΕΚ 2302Β/16-09-2013, καθώς και με τις Προδιαγραφές Επεμβάσεων για Μέτρα Οδικής Ασφάλειας στις Περιοχές των Σχολείων, ΟΣΚ 2011.


Ξανθή Αντωνοπούλου
Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Tηλ. 213 2027 112
Fax. 213 2027 198
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου