Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 


Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 19.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέργειες για την απορρόφηση προϋπολογισμένου ποσού από το Δήμο για τα σχολεία σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ένωση Γονέων. 

2. Οργάνωση των δράσεων της σχολικής χρονιάς 2017-2018 

Παρόντες :Όλγα Διώτη, Πρόεδρος, Αναστασία Γιαννικοπούλου, Γραμματέας, Παναγιώτης Τάγκαλης, Ταμίας, και Ζίνα Μπέκα μέλη. Διαπιστώνεται απαρτία και ξεκινά η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος για ενημερώσει εκτός ημερησίας διάταξης ότι το ΔΣ κλήθηκε από τη νέα Διευθύντρια κ. Μαρία Μάσσου να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα τα θέματα που θα τεθούν στο σχολικό συμβούλιο να είναι εκείνα που τέθηκαν στο τελευταίο σχολικό συμβούλιο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η Πρόεδρος ενημέρωσε επιπλέον ότι ήδη είχε την προηγούμενη μέρα μια πρώτη συνάντηση με τη νέα Διευθύντρια από την οποία αποκόμισε θετικές εντυπώσεις. Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν από την Πρόεδρο τα αιτήματα του Συλλόγου όπως αυτά είχαν διατυπωθεί προφορικά και εγγράφως κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η Πρόεδρος ανακοίνωσε τη δέσμευση της νέας Διευθύντριας να τοποθετηθούν σαπούνι και χειροπετσέτες στις τουαλέτες καθώς και να οριστεί εφημερεύων δάσκαλος μόνιμα στον όροφο του υπογείου.
Επιπλέον η Πρόεδρος υπενθύμισε την πρόταση που είχε υποβληθεί από την Αντιπρόεδρο Έλενα Καϊτσα στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ για τη διοργάνωση πάρτι για το καλωσόρισμα της Α’ τάξης και την έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Οι παρόντες συμφώνησαν ομόφωνα στη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του πάρτι η Παρασκευή 29.9. . Αποφασίστηκε επιπλέον ομόφωνα να επανέλθει προς συζήτηση το θέμα ως προς τις λεπτομέριες της διοργάνωσης στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
 
3. Θέμα 1ο : Ενέργειες για την απορρόφηση προϋπολογισμένου ποσού από το Δήμο για τα σχολεία σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ένωση Γονέων.

Το λόγο έλαβε η Γραμματέας υπό την ιδιότητά της του μέλους του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Δήμου και ανέφερε τα εξής : Όπως ήδη με μέιλ σας έχω ενημερώσει, την Τετάρτη 19.7. το ΔΣ της Ένωσης Γονέων συναντήθηκε με τον κ. Δήμαρχο μετά από πρόσκλησή του. Ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι για τις καλοκαιρινές εργολαβίες επισκευής και συντήρησης των σχολείων είχαν αρχικά προϋπολογιστεί συνολικά 400.000 € -200.000€ για τα έργα στην πρωτοβάθμια και άλλα τόσα για τη δευτεροβάθμια. Από το ποσό αυτό τελικά θα διατεθεί συνολικά στα προγραμματισμένα έργα ποσό 128.000€ κι αυτό λόγω του μεγάλου ποσοστού έκπτωσης που δώθηκε από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Θα παραμείνει αδιάθετο ποσό 272.000€. Προκειμένου  το αδιάθετο αυτό ποσό  να δαπανηθεί και πάλι για τα σχολεία και να μην αναλωθεί σε άλλες χρήσεις μετά τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως πέρσι, ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι : Σε συνεννόηση με την αρμόδια για το Δήμο μας Επίτροπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες, η δυνατότητα αυτή υπάρχει, εφόσον η ανάλωση του συγκεκριμένου ποσού γίνει για έργα άλλα από εκείνα που είχαν ήδη προϋπολογιστεί για τις εργολαβίες. Προτάθηκε λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή η ανάλωση του σχετικού ποσού για προμήθειες πχ διαδραστικών πινάκων, Η/Υ ή για την κατασκευή έργων, όπως μικρών γηπέδων εντός των προαυλίων ή την κατασκευή ανελκυστήρων. Προμήθειες και έργα ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Στο ερώτημα που έθεσα, εάν υπάρχει δυνατότητα ανάλωσης ολόκληρου του υπολειπόμενου ποσού των 272.000€, ο κ. Δήμαρχος απάντησε θετικά.  Μας ζητήθηκε, ωστόσο, οι προτάσεις που θα κατατεθούν να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μελέτες και προσφορές προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία γρήγορα και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οι όποιες ενέργειες και η υποβολή των αιτημάτων θα πρέπει να γίνουν ταχύτατα με το άνοιγμα των σχολείων προκειμένου στη συνέχεια να αναμορφωθεί σχετικά και ο προϋπολογισμός του Δήμου. Εξ όσων γνωρίζω υπό την παραπάνω ιδιότητά μου η Ένωση Γονέων πρόκειται να αποστείλει τις επόμενες ημέρες επιστολή με τη σχετική ενημέρωση. Θα πρέπει λοιπόν ν’ αποφασίσουμε σήμερα ποιά αιτήματα θα υποβάλουμε. 
Το λόγο έλαβε ο Ταμίας, Παναγιώτης Τάγκαλης, ο οποίος πρότεινε να συμφωνήσουμε σε ένα –δυο έργα που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με τις παραπάνω προϋποθέσεις και που κι εμείς ως ΔΣ μπορούμε να διαχειριστούμε συλλέγοντας τις σχετικές προσφορές. Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκαν : η αποκατάσταση και λειτουργία του ασανσέρ, η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και πακέτων ρομποτικής, η κατασκευή ερμαρίων στις αίθουσες, σύμφωνα με το περσινό έγραφο αίτημά μας. Στα έργα αυτά συμφώνησαν ομόφωνα οι παρόντες να προταθούν σύμφωνα με τον τρόπο που προτάθηκε παραπάνω από τον κ. Δήμαρχο. Ομόφωνα συμφωνήκε επιπλέον να προταθεί προς συζήτηση το συγκεκριμένο αίτημα και στο επικείμενο Σχολικό Συμβούλιο.

4. 2ο Θέμα : Οργάνωση των δράσεων της σχολικής χρονιάς 2017-2018

Η Πρόεδρος έλαβε το λόγο για ενημερώσει ότι με τη νέα διευθύντρια συζήτησε το θέμα της διενέργιας των απογευματινών και Σαββατιάτικων δραστηριοτήτων που ο Σύλλογος πραγματοποίησε την περσινή χρονιά οι οποίες ήταν επιτυχημένες και έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης. Συμφώνησαν δε να προχωρήσει ο Σύλλογος στο σχετικό αίτημα παραχώρησης του σχολικού χώρου με τον τρόπο που το κάνει κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια η Πρόεδρος πρότεινε να συνεχιστούν και φέτος οι θεατρικές ομάδες των παιδιών και των γονέων, το εργαστήρι δημοσιογραφίας εφόσον η Αντιπρόεδρος επιθυμεί να το συνεχίσει. Επίσης, εφόσον υπάρχει η σχετική ανταπόκριση, να σχηματιστεί ομάδα παραδοσιακών χορών γονέων από τον δάσκαλο της θεατρικής ομάδας των γονέων, ομάδα μοντέρνου χορού για παιδιά από την Σαμάνθα Καραμπατζάκη μαμά του σχολείου μας. Για όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες υπήρξε ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων. 
Τέλος ομόφωνα αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση για το μήνα Σεπτέμβριο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20.9. ενώ και κατά την παρούσα σχολική χρονιά οι τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση κάθε 1η και 4η Τετάρτη κάθε μήνα.
 
Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει γι’ αυτό λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου