Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 

Ενημέρωση σχετικά με τη Συνεδρίαση του 

Σχολικού Συμβουλίου στις 8.9.2017 


Αγαπητοί Γονείς,
  
μετά από πρόσκληση της νέας Διευθύντριας του σχολείου μας, κ. Μ. Μάσσου, το ΔΣ του Συλλόγου μας συμμετείχε στη συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου την Παρασκευή 8.9.2017. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας Όλγα Διώτη, Πρόεδρος, Αναστασία Γιαννικοπούλου, Γραμματέας, Παναγιώτης Τάγκαλης, Ταμίας και Ζίνα Μπέκα, μέλος. Εκ μέρους του Δήμου παραστάθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μαρία Μουντάκη καθώς και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Χρήστος Πετράκης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας. 
Τα θέματα που θέσαμε και συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα : 
 • Ενέργειες για την απορρόφηση προϋπολογισμένου ποσού από το Δήμο για τα σχολεία σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ένωση Γονέων. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου μας στην Ένωση Γονέων και μέλους του ΔΣ της Αναστασίας Γιαννικοπούλου, ο κ. Δήμαρχος κάλεσε τους συλλόγους γονέων να υποβάλουν αιτήματα για τα σχολεία τους προκειμένου να απορροφηθεί το χρηματικό ποσό που είχε αρχικά προϋπολογιστεί για τις καλοκαιρινές εγολαβίες συντήρησης και επισκευής των σχολείων αλλά παρέμεινε αδιάθετο λόγω της σημαντικότατης έκπτωσης επί των έργων που παρείχε ο εργολάβος που ανέλαβε τα έργα. Ειδικώτερα : είχαν αρχικά προϋπολογιστεί συνολικά 400.000 € -200.000€ για τα έργα στην πρωτοβάθμια και άλλα τόσα για τη δευτεροβάθμια. Από το ποσό αυτό τελικά θα διατεθεί συνολικά στα προγραμματισμένα έργα ποσό 128.000€ . Το υπόλοιπο ποσό (400.000-128.000= 272.000) είναι δυνατόν να αναλωθεί, με την έγκριση και της αρμόδιας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ελέγχει τις δαπάνες του Δήμου μας, σε έργα άλλα από εκείνα που είχαν ήδη προϋπολογιστεί για τις εργολαβίες. Προτάθηκε λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή η ανάλωση του σχετικού ποσού για προμήθειες πχ διαδραστικών πινάκων, Η/Υ ή για την κατασκευή έργων, όπως μικρών γηπέδων εντός των προαυλίων ή την κατασκευή ανελκυστήρων. Προμήθειες και έργα ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Ζητήθηκε, ωστόσο, οι προτάσεις των Συλλόγων που θα κατατεθούν να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μελέτες και προσφορές προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία γρήγορα και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οι όποιες ενέργειες και η υποβολή των αιτημάτων θα πρέπει να γίνουν ταχύτατα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου στη συνέχεια να αναμορφωθεί σχετικά και ο προϋπολογισμός του Δήμου.  Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και η παρισταμένη Αντιδήμαρχος Παιδείας. Στο  πλαίσιο αυτό το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να δοθεί προτεραιότητα στην επισκευή και λειτουργία του ασανσέρ, την κατασκευή των ερμαρίων στις τάξεις, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και πακέτων ρομποτικής. Στις προτάσεις αυτές συμφώνησαν η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων και συμφωνήθηκε η συνεργασία από κοινού για όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κατατεθούν εγκαίρως τα σχετικά αιτήματα.
    
 • Ασφαλής Πρόσβαση και Αποχώρηση. Ενημερώσαμε την κ. Μάσσου για τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν την περσινή χρονιά στην είσοδο του σχολείου ιδίως κατά την αποχώρηση των μαθητών στη λήξη του βασικού ωραρίου στις 13.15. Επίσης για το έγγραφο αίτημα που έχουμε κατατεθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου στο επίμαχο σημείο προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια κατά την έξοδο των μαθητών και την αναμονή των γονέων για την παραλαβή τους. Η κ. Μάσσου μας ενημέρωσε ότι οι τάξεις Α’ και Β’ θα αποχωρούν κατά προτεραιότητα και συνοδεία των δασκάλων τους. Ζήτησε ωστόσο να μην συνωστίζονται οι γονείς μπροστά στην είσοδο αλλά να αφήνουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν να βγουν με σειρά οι μαθητές. Επίσης ζήτησε οι γονείς που παραλαμβάνουν τα παιδιά τους να αποχωρούν από την είσοδο και να μην παραμένουν κουβεντιάζοντας. Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δήλωσε αναρμόδιος σχετικά με το ως άνω έγγραφο αίτημά μας και μάς προέτρεψε να αποτανθούμε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 

 • Καθαριότητα. Η κ. Μάσσου μας ενημέρωσε ότι η καθαρίστρια, η οποία είναι η ίδια με πέρυσι, θα προσέρχεται φέτος στο σχολείο στις 13.00. Ωστόσο, ο απασχολούμενος στο σχολείο από τον Μάιο του 2017 με το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ υπάλληλος γενικών καθηκόντων θα επιμελείται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και μετά από κάθε διάλειμμα τον καθαρισμό του  προαυλίου και των τουαλετών. Κι αυτό έως τέλος Φεβρουαρίου που, όπως επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, λήγει η σύμβαση εργασίας του. Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός για την καθαριότητα του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και για το μετά την αποχώρηση του παραπάνω υπαλλήλου χρόνο διάστημα και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
Επιπλέον, η κ. Μάσσου έκανε δεκτό το πάγιο αίτημά μας να υπάρχει σαπούνι και χαρτί υγείας στις τουαλέτες. Ζήτησε ωστόσο να υπάρξουν και εκ μέρους τον γονιών οι απαραίτητες συστάσεις προς τα παιδιά να μην γίνεται σπατάλη αυτών. Η κ. Μάσσου ζήτησε να υπάρξει σταθερή και επαναλαμβανόμενη σύσταση των γονέων προς τους μαθητές προκειμένου να υπάρχει καθαριότητα σχολείο. Οι ίδιες συστάσεις θα γίνονται καθημερινά και από τους εκπαιδευτικούς. 
 • Εφημερίες. Η κ. Μάσσου δέχτηκε επίσης το αίτημά μας να υπάρχει μόνιμη και καθημερινή παρουσία εφημερεύοντος εκπαιδευτικού κατά το χρόνο του διαλείμματος και στο υπόγειο. 

 • Υλικοτεχνικές Ανάγκες. Παραδώσαμε στη νέα Διευθύντρια αντίγραφο του από 30.5.2017 έγγραφου αιτήματός μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τις ανάγκες του σχολείου μας για συντήρηση και επισκευές, σχετικά με τις ανάγκες σε εξοπλισμό αλλά και το αίτημά μας για τη δημιουργία νέου σχολείου στη γειτονιά μας. Ενημερώσαμε επίσης ότι το σχολείο μας ήταν το μόνο σχολείο που δεν συμπεριλήφθηκε από το Δήμο φέτος στις καλοκαιρινές εργολαβίες για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολείων. Ο κ. Πετράκης δεσμεύτηκε ότι άμεσα και μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων. Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε επίσης ο ελαιοχρωματισμός εσωτερικά των αιθουσών και των θυρών τους. Η Διευθύντρια ζήτησε επίσης κατά μήκος των κιγκλιδωμάτων στην οδό Σαρανταπόρου να τοποθετηθεί κατάλληλου είδους λεπτό σύρμα ώστε να αποτραπεί τόσο η οποιαδήποτε συναλλαγή των μαθητών με περαστικούς αλλά και η ρίψη αντικειμένων από τους μαθητές στο δρόμο. 

 • Γραφική Ύλη. Ζητήσαμε να αναλάβει η Σχολική Επιτροπή την αγορά και την προμήθεια όλης της αναγκαίας γραφικής ύλης ανά τάξη ιδίως για τη διεξαγωγή του μαθήματος των εικαστικών. Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής αντέλεξε ότι αυτό δεν γίνεται πουθενά. Τον ενημερώσαμε ότι οι Δήμοι Αγ. Παρασκευής και Ν. Ηρακλείου το πραγματοποιούν. Η Διευθύντρια αναγνωρίζοντας τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει συνενόησή της με την εκπαιδευτικό των εικαστικών για το ποιά υλικά θα ζητηθεί από τους μαθητές να αγοράσουν. Διευκρίνησε δε ότι υλικά για τις διάφορες κατασκευές των εικαστικών, όπως πχ χαρτόνια, και όχι ατομικά είδη των μαθητών πχ μαρκαδόροι, μπογές, στο παλιό της σχολείο αγοράζονταν από τη σχολική επιτροπή και όχι από τους γονείς των μαθητών. Το ίδιο θα επιδιώξει να γίνει και φέτος στο σχολείο μας. 

 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις. Ζητήσαμε κατά την επιλογή και τον προγραμματισμό από τους εκπαιδευτικούς των φετινών εκπαιδευτικών επισκέψεων να προτιμηθούν προγράμματα προτεινόμενα από το Υπουργείο που είναι δωρεάν προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς. Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν να ληφθεί υπόψη η πρόταση μας επιδιώκοντας ταυτόχρονα να υπάρχει και αντίστοιχη ποιότητα. Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι μόλις καταρτιστεί το σχετικό πρόγραμμα των επισκέψεων της χρονιάς θα κοινοποιηθεί προς όλους τους γονείς προκειμένου να υπάρξει συνολική ενημέρωση από νωρίς. Επιπλέον φέτος θα διανεμηθεί μία ενιαία και εκ των προτέρων έγγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων για το σύνολο των προγραμματισμένων επισκέψεων. Σε περίπτωση δε που εκ των υστέρων κάποιος δεν επιθυμεί το παιδί του να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προγραμματισμένη επίσκεψη θα μπορεί να μην το στείλει.
    
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα-Δράσεις Φιλαναγνωσίας. Ζητήσαμε τη διενέργεια ανά τάξη καθ’ όλη τη σχολική χρονιά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο. Αναφερθήκαμε στην επιτυχία που είχε το πρόγραμμα «Σκυτάλη» πέρυσι για τους μαθητές της Ε’ τάξης. Ζητήσαμε επίσης τη σταθερή λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης για όλες τις τάξεις και για την Α΄ καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας αυτής με επισκέψεις συγγραφέων. 

 • Κοινωνικό Φροντιστήριο. Ζητήσαμε την έγκριση για τη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου από εθελοντές γονείς κυρίως για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’. Η κ. Μάσσου μας ενημέρωσε ότι θα επιδιώξει να γίνονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς εφόσον έχουν διαθέσιμες ώρες. Διατύπωσε ωστόσο επιφυλάξεις για τη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου απογευματινές ώρες στο χώρο του σχολείου δεδομένου ότι οι ανάγκες του κάθε μαθητή διαφέρουν και δεν θα μπορούσε να γίνει ενιαίο μάθημα.  

 • Απογευματινές Δραστηριότητες του Συλλόγου . Ενημερώσαμε τη νέα Διευθύντρια για τις δραστηριότητες που διοργάνωσε με επιτυχία για παιδιά και γονείς ο Σύλλογος κατά την περσινή σχολική χρονιά. Συμφωνήσαμε να ακολουθηθούν όλες οι αναγκαίες από το Νόμο διατυπώσεις για την παραχώρηση του σχολικού χώρου προκειμένου να διεξαχθούν και φέτος οι δραστηριότητες αυτές.   

 • Μαθήματα Κολύμβησης. Ζητήσαμε ενημέρωση για το πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων κολύμβησης στην Γ’ τάξη. Μας ενημέρωσαν ότι η σχετική διάταξη νόμου που προέβλεπε την παραπάνω δραστηριότητα καταργήθηκε και το πρόγραμμα αυτό δεν θα διεξαχθεί.
    
 • Σχολή Γονέων. Γνωρίζοντας από το Σύλλογο Γονέων του σχολείου που διηύθυνε πέρυσι η κ. Μάσσου ότι με πρότασή της είχε λειτουργήσει εκεί σχολή γονέων δωρεάν, της ζητήσαμε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχης ομάδας φέτος στο σχολείο μας. 
Η Διευθύντρια μας ενημέρωσε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για την Α’ τάξη και παρακάλεσε εάν κάποιος γονέας διαθέτει κάποιον μεταχειρισμένο που δεν χρειάζεται να έρθει σε συνεννόηση μαζί της. 
Τέλος εκ μέρους της Διευθύντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων διατυπώθηκε το αίτημα να υπάρχει απόλυτη συνέπεια, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, από γονείς και μαθητές στην ώρα προσέλευσης -φέτος έως 8.15 που χτυπά το κουδούνι για την πρωΪνή προσευχή. Αυτό θα βοηθήσει τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και στην καλύτερη απόδοση των μαθητών στις υποχρεώσεις τους κατά το σχολικό ωράριο. 

Το ΔΣ  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου