Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017ΣΥ


Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου


Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, ώρα 19.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
  1. Προσφορά στις οικογένειες του Σχολείου μας Κάρτας Προνομίων και Δωρεάν Παροχών Για Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία στον Όμιλο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»
  2. Γιορτή καλωσορίσματος της Α' τάξης, Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, 6.30 μμ.
  3. Δραστηριότητες για παιδιά που έχουν προταθεί.
  4. Σχολή Γονέων.
  5. Έκδοση Ημερολογίου 2018.
  6. Οργάνωση και καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης.
Παρόντες :Όλγα Διώτη, Πρόεδρος, Έλενα Καϊτσα Αντιπρόεδρος, Αναστασία Γιαννικοπούλου, Γραμματέας, Παναγιώτης Τάγκαλης, Ταμίας, Βαγγέλης Μπαλάφας, Γιάννης Ακρίδας και Ζίνα Μπέκα μέλη. Διαπιστώνεται απαρτία και ξεκινά η συζήτηση.

Το λόγο ζήτησε και έλαβε πριν τη συζήτηση των προαναφερόμενων θεμάτων η Γραμματέας για να αναφερθεί σε θέμα επί προσωπικού και ανέφερθηκε στα εξής : Διάβασε το άρθρο 14 του Καταστατικού, την παράγραφο όπου ορίζονται τα καθήκοντα του Γραμματέα του Συλλόγου, όπου και αναφέρεται ότι : «ο Γραμματέας έχει επιπλέον της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την ευθύνη για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, για τη φύλαξη του αρχείου, του πρωτοκόλλου, του μητρώου των μελών, των πρακτικών των ΓΣ και για την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών. Έχει επίσης καθήκον την έγγραφη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τις ενέργειες, προοπτικές και απόψεις του ΔΣ και των εκπροσώπων.». Δεν πρόκειται συνεπώς για καθήκοντα σύνταξης κειμένων κατά παραγγελία, ούτε για διόρθωση κειμένων με τη σύνταξη απόψεων κατ’ εντολή οποιουδήποτε άλλου μέλους του ΔΣ. Ο καθένας που εκφράζει διαφορετική άποψη σε κείμενο που του παρουσιάζεται προς έγκριση οφείλει και να διατυπώνει την άποψή του εγγράφως. Ο καθένας από τα μέλη του ΔΣ μπορεί να αναλάβει τη σύνταξη εγγράφων για λογαριασμό του ΔΣ εφόσον του ανατεθεί με απόφαση του ΔΣ. Όσοι συμμετέχουν στην Ένωση Γονέων γνωρίζουν ότι τα έγγραφα που υπογράφει και δημοσιοποιεί η Ένωση έχουν συνταχθεί ακόμα και από μη μέλη του ΔΣ της αλλά απλούς εκπροσώπους. Το λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος για να αναφέρει ότι καθήκον του Αντιπροέδρου είναι μόνον να αντικθιστά τον Πρόεδρο και δεν έχει καμία υποχρέωη να φτιάχνει τις αφίσσες και τα κείμενα για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Το μέλος Γιάννης Ακρίδας ανέφερε ότι θα μπορούσε να αναλάβει κάποιες φορές τη σύνταξη κειμένων εάν η Γραμματέας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω φόρτου. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι ο καθένας θα πρέπει να πραγματοποιεί αυτό που ανέλαβε σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει δυσλειτουργία στην επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ και παραπέρα στην ενημέρωση της σελίδας του Συλλόγου στο facebook, δεδομένου ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν απαντούν όλα τα μέλη του ΔΣ στα θέματα που τίθενται μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κι η σελίδα στο F/B, είτε δεν ενημερώνεται με όλες τις ανακοινώσεις που ανεβαίνουν και στο blog, είτε αυτό γίνεται καθυστερημένα. Η Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι δεν ενημερώνεται από το blog και ζήτησε να της στέλνεται με μέιλ ό,τι πρέπει να ανέβει στο fb.  Η Γραμματέας ανέφερε ότι με εγγραφή στο newsletter του blog θα μπορούσε να λαμβάνει άμεσα ό,τι δημοσιεύεται εκεί αλλά οι ανακοινώσεις θα πρέπει να φτάνουν και μέσω της συντονίστριας της τάξης της. Η Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι δεν λαμβάνει ενημερώσεις από τη συντονίστρια της τάξης της.
Το μέλος Βαγγέλης Μπαλάφας έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι ως συνδειαχειριστής της σελίδας στο fb δεν του ζητήθηκε να αναρτήσει ανακοίνωση. Συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία. Ανέφερε επίσης ότι η Πρόεδρος δεν είχε την πλειοψηφία για να καταθέσει το έγγραφο για τις υλικοτεχνικές ανάγκες τον Μάιο. Δεν συμφωνούσε η πλειοψηφία με το ύφος όχι με τα αιτήματα.  Η διαδικασία που έγινε τον Μάιο ήταν άκυρη. Δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη και η συνυπογραφή της Διευθύντριας. Επιπλέον ανέφερε ότι ρώτησε και έμαθε ποια είναι η σωστή διαδικασία. Το σχολείο δεν συμπεριλήφθηκε στις καλοκαιρινές εργολαβίες γιατί η Διευθύντρια δεν είχε ζητήσει ο,τιδήποτε, ούτε και ο Σύλλογος είχε κοινοποιήσει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς (2016) αιτήματα προς την Ένωση Γονέων.  Σε ερώτηση της Γραμματέως ποιον ρώτησε, η απάντηση ήταν : την τεχνική υπηρεσία, την Ένωση Γονέων κι έναν Διευθυντή σχολείου. Θα έπρεπε τα αιτήματα να πάνε μέσω της Ένωσης και να τα υπογράψει και η Διευθύντρια. Ο Β. Μπαλάφας ανέφερε επίσης ότι κατά την άποψή του η σωστή διαδικασία ήταν αυτή που ακολουθήθηκε με τα αιτήματα που κατατέθηκαν το Σεπτέμβριο μετά από την πρόσκληση του Δημάρχου προς την Ένωση Γονέων, παρότι ο ίδιος δεν συμμετείχε. Δεν συμμετείχε στο σχολικό συμβούλιο γιατί ορίστηκε τελευταία στιγμή.
Την παραπάνω άποψη εξέφρασε και το μέλος Γιάννης Ακρίδας. Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει ο Σύλλογος να ζητά για το σχολείο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια.
Η Πρόεδρος απάντησε ότι τα αιτήματα στο έγγραφο του Μαϊου διατυπώθηκαν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ που υπάρχει στα πρακτικά και αφού λήφθηκαν υπόψη και οι απαντήσεις των γονέων στο ερωτηματολόγιο που είχε μοιράσει σε αυτούς το ΔΣ. Τα αιτήματα αυτά συζητήθηκαν και στο Σχολικό Συμβούλιο του Μαϊου και δεν εκφράστηκε αντίρρηση από το Σύλλογο Διδασκόντων.
Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα προς την Ένωση στο τέλος του 2016 ποτέ δεν λάβαμε στο μέιλ του Συλλόγου έγγραφο της Ένωσης να μας ζητά τα αιτήματα που είχαμε ως Σύλλογος για το σχολείο μας. Το έγγραφο ήρθε καθυστερημένα τον Ιανουάριο του 2017.
Το λόγο έλαβε η Γραμματέας και ανέφερε ότι ο Σύλλογος οφείλει να διεκδικεί το καλύτερο για το σχολείο ανεξάρτητα αν αμελεί ή για άλλους λόγους δεν το πράττει αυτό η Διεύθυνση του Σχολείου. Δεν υπάρχει από το νόμο καμιά προθεσμία για να καταθέσει ο Σύλλογος τα όποια αιτήματά του. Επιπλέον αρμοδιότητα του Δήμου είναι η συντήρηση και η επισκευή των σχολείων. Ο Δήμος διαθέτει επενδρωμένη τεχνική υπηρεσία η οποία οφείλει να διεξάγει αυτοψίες στα σχολεία και να έχει δική της άποψη σχετικά με τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Κι αυτό ανεξάρτητα από το τι και πότε το ζητούν οι γονείς . Ο Δήμος επίσης γνωρίζει τα χρονοδιαγράμματα που έχει από το νόμο για να ενεργεί ώστε να γίνονται έγκαιρα και πριν την έναρξη του σχολικού έτους οι αναγκαίες ανά σχολείο εργασίες επισκευής και συντήρησης. Επιπλέον ανάγκες του σχολείου που δεν είχαν αναφερθεί στο σχολικό συμβούλιο του Μαϊου αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τη νέα Διευθύντρια στο σχολικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.
Το λόγο έλαβε και τη παριστάμενη εκπρόσωπος του Συλλόγου στην Ένωση Ελένη Χατζηγεωγρίου και ανέφερ ότι ο Σύλλογος δρα επικουρικά πιέζοντας και διεκδικόντας τα αναγκαία για το σχολείο αλλά την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του σχολείου την έχει αποκλειστικά ο Δήμος με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η Πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσει η συζήτηση. Έθεσε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της απόρριψης εκ μέρους της Διευθύντριας του αιτήματος για την παραχώρηση αίθουσας για τη δραστηριότητα παραδοσιακών χορών ομάδας γονέων με την αιτιολογία ότι δεν αφορά εκπαιδευτικούς σκοπούς μαθητών.
Η Γραμματέας έλαβε στη συνέχεια το λόγο για να αναφέρει ότι την παραχώρηση του σχολικού χώρου την αποφασίζει η Σχολική Επιτροπή. Η γνωμοδότηση της Διευθύντριας είναι υποχρεωτική αλλά όχι δεσμευτική. Η Διευθύντρια έχει δικαίωμα ενός μόνον ψήφου στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται οι γονείς από δραστηριότητες μέσα στο σχολείο. Οι γονείς είναι ισότιμος παράγοντας της σχολική κοινότητας. Δεν προβλέπετε από καμιά διάταξη σχετική με την παραχώρηση σχολικού χώρου προς το Σύλλογο Γονέων ο αποκλεισμός δραστηριοτήτων των γονέων. Άλλωστε ήδη  από πέρυσι υπάρχει η θετρική ομάδα των γονέων ενώ θα γίνει επίσης σχολή γονέων. Οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι αντίθετες στο νόμο. Για τους λόγους αυτούς πρότεινε να φέρει ο Σύλλογος το σχετικό αίτημα μαζί με τις υπόλοιπες δραστηριότητες στη Σχολική Επιτροπή και ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί να συζητήσουμε μετά τις όποιες περαιτέρω ενέργιες.
Το λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος η οποία ανέφερε ότι κι αυτή διαφωνεί με την άποψη της Διεύθυνσης στο συγκεκριμένο θέμα και θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί στη Σχολική Επιτροπή.
Ομόφωνη ήταν η άποψη όλων των μελών του ΔΣ το αίτημα για παραχώρηση αίθουσας για δημιουργία ομάδας παραδοσιακών χορών γονέων να κατατεθεί στη Σχολική Επιτροπή.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Γραμματέας για να θέσει προς συζήτηση εκτός ημερησίας το σχέδιο εγγράφο που είχε ήδη κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του ΔΣ προκειμένου να επανέρθουμε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στο θέμα της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών ιδίως κατά τη λήξη του ωραρίου στις 13.15. Το έγγραφο διαβάστηκε από την Πρόεδρο. Η Γραμματέας ανέφερε ότι φέτος διαπιστώνεται ότι έχει διορθωθεί η σήμανση στην οδό Σαρανταπόρου κι έχουν προστεθεί πινακίδες και στην οδό Θάλειας και στη γωνία της Θάλειας με την Αγ. Ιωάννου Θελόγου. Όμως αυτό δεν επαρκεί. Έχουν μπει και κάποια κολωνάκια επί της Σαρανταπόρου τα οποία εμποδίζουν το παρκάρισμα των αυτοκινήτων και δημιουργούν κάποιο χώρο. Ωστόσο η διάβαση στην είσοδο συχνά καταλαμβάνεται από παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχει ζητηθεί στο σχολικό τροχονόμο να μην επιτρέπει τη στάθμευση αυτοκινήτων στη διάβαση και πίσω από τη μπάρα της εισόδου. Η Γραμματέας ανέφερε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του ΚΟΚ ο σχολικός τροχονόμος οφείλει να είναι επί της διάβασης και όχι στη διασταύρωση. Στο σημείο της διασταύρωσης που ο σχολικός τροχονόμος βρίσκεται καθημερινά για να μπορεί στοιχειωδώς να διευκολύνει τη δύσκολη κατάσταση βρίσκεται παράνομα και χωρίς τη δυνατότητα να αποζημιωθεί σε περίπτωση προσωπικού του ατυχήματος από διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτή την κατάσταση οι γονείς δεν θα πρέπει να την ανεχόμαστε. Επιπλέον έχουν περάσει περίπου 10 μήνες από την κατάθεση του αρχικού αιτήματος και θα πρέπει να λάβουμε μια απάντηση για το πότε θα δοθεί οριστική λύση.
Το λόγο έλαβε ο ταμίας Παναγιώτης Τάγκαλης και υπενθύμησε ότι στην περσινή συνάντηση για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος είχε υποσχεθεί να λάβει κάποια προσωρινά μέτρα αλλά δεν είχε δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα γιατί η σχετική διαμόρφωση επρόκειτο να ενταχτεί σε μια γενικώτερη μελέτη.
Το μέλος Γιάννης Ακρίδας έλαβε το λόγο και εξέφρασε την άποψη ότι το έγγραφο θα πρέπει να συνυπογράφεται και από τη Διευθύντρια.
Η Πρόεδρος απάντησε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να ζητηθεί στην κ. Μάσσου γιατί δεν γνωρίζει το αίτημα που είχε καταθέσει ο Σύλλογος πέρυσι.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (το μέλος Γιάννης Ακρίδας μειοψήφισε) να κατατεθεί το έγγραφο όπως διαβάστηκε και διορθώθηκε κατά τη συζήτηση.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής : 

Θέμα 1ο : Προσφορά στις οικογένειες του Σχολείου μας Κάρτας Προνομίων και Δωρεάν Παροχών Για Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία στον Όμιλο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 

Το λόγο έλαβε η Γραμματέας η οποία έκανε την επικοινωνία με την κυρία Δημοθεοδώρου, παλιά μητέρα του Σχολείου που έκανε τη συγκεκριμένη προσφορά μέσω της Διευθύντριας του Σχολείου. Η Προσφορά είναι αυτή που έχει σταλεί σε όλους ηλεκτρονικά.
Το μέλος Ζίνα Μπέκα ανέφερε ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να διακινεήσει προς τους γονείς τέτοιες προσφορές οι οποίες έχουν χαρακτήρα προωθητικής ενέργειας.
Το μέλος Γιάννης Ακρίδας ανέφερε ότι εάν θέλει η Διευθύντρια μπορεί να την προωθήσει στους γονείς. Δεν είναι θέμα που αφορά το Σύλλογο.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να μη γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του ΔΣ προς τους γονείς σε σχέση με τη συγκεκριμένη προσφορά.

2ο Θέμα : Γιορτή καλωσορίσματος της Α' τάξης, Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, 6.30 μμ.

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος και ενημέρωσε ότι υπάρχουν 2 προσφορές για τη μουσική κάλυψη : 120€ και 80€. Αποφσίστηκε ομόφωνα να επιλεγεί η οικονομικότερη.
Από το μέλος Ζίνα Μπέκα τέθηκε το θέμα της πρόγνωσης των καιρικών συνθηκών την ημέρα και την ώρα του πάρτι, δηλαδή τη μεγάλη πιθανότητα βροχής. Προτάθηκε να αναβληθεί για το λόγο αυτό.
Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και από τους ‘Ελ. Καϊτσα και Β. Μπαλάφα λόγω της βροχής. Ωστόσο κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε το μέλος Β. Μπαλάφας) αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Αποφασίστηκε ομόφωνα για τη διακόσμηση να αγορατούν από το γνωστό παιχνιδοκατάστημα σημαιάκια και πλαστικά τραπεζομάντηλα. Από το ίδιο κατάστημα να αγοραστούν τα αναλώσιμα (πιάτα, ποτήρια κλπ). Τα ποτά θα αγοραστούν από το σούπερ μάρκετ. Τις αγορές από το σούπερ μάρκετ ανέλαβαν οι Γ. Ακρίδας και Β. Μπαλάφας. Τις υπόλοιπες αγορές κατά τα προαναφερόμενα ανέλαβαν οι Όλγα Διώτη και Έλενα Καϊτσα.

3ο Θέμα : Δραστηριότητες για παιδιά που έχουν προταθεί.

Ομόφωνα αποφασίστηκε να ξεκινήσουν όσες δρασηριότητες έχουν αποφασιστεί και δρομολογηθεί και στη συνέχεια να εξεταστεί εάν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων.

4ο Θέμα: Σχολή Γονέων.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με την κ. Κων/να Βάμβουρα, κοινωνική λειτουργό, οιοκογενειακή σύμβουλο, μετά από πρόταση της κ. Μάσσου προκειμένου να δημιουργηθεί ομάδα γονέων. Η πρόταση της κ. Βάμβουρα είναι να σχηματιστεί ομάδα 12-14 ατόμων κάθε Δευτέρα αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, ώρ. 7μμ-9μμ για 10 συναντήσεις. Η κ.  Βάμβουρα ζήτησε την κάλυψη μόνον των εξόδων μετακίνησής της, ποσού 25€ ανά συνάντηση. Αναμένουμε κείμενο-δήλωση συμμετοχής την οποία θα διανείμει η κ. Μάσσου για να συλλέξουμε τις συμμετοχές.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία σχολής γονέων όπως περιγράφεται. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία τα έξοδα να αναλάβουν οι συμμετέχοντες γονείς (μειοψήφισε η Γραμματέας η οποία πρότεινε το ποσό να καλυφθεί από το ταμείο του Συλλόγου).

5ο Θέμα: Έκδοση Ημερολογίου 2018 

Το λόγο έλαβε η Γραμματέας και πρότεινε την έκδοση ημερολογίου του 2018 το οποίο θα ζωγραφίσουν τα παιδιά σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό των εικαστικών. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά με το κόστος και τη διαδικασία δημιουργίας του ημερολογίου. Ομόφωνα αναβλήθηκε η λήψη απόφασης προκειμένου η Πρόεδρος να επικοινωνήσει με την εικαστικό αλλά και να αναζητηθούν προσφορές για το κόστος της εκτύπωσης.

6ο Θέμα: Οργάνωση και καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να συγκληθεί ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Πρόσθεσε δε ότι σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του ΔΣ υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού για να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου αλλά και για να προχωρήσουμε στην έκδοση ΑΦΜ. Για το λόγο αυτό πέραν του ετήσιου διοικητικού και οικονομικού απολογισμού θα πρέπει να υπάρχει και θέμα τροποποίησης του καταστατικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκλιση ΓΣ για τις 22 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα 7μμ και σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, επαναληπτική ΓΣ για τις 29 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα.

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει γι’ αυτό λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου