Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018


Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 


Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, ώρα 19.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1. Προετοιμασία των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
2. Χριστουγεννιάτικη γιορτή
3. Επιλογή θεατρικής παράστασης για το μήνα Ιανουάριο
4. Ενημέρωση σχετικά με την ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) συνεδρίαση της 8.11.17 για την ίδρυση νέων σχολείων στο Δήμο. 

Παρόντες :Όλγα Διώτη, Πρόεδρος, Αναστασία Γιαννικοπούλου, Γραμματέας, Παναγιώτης Τάγκαλης, Ταμίας, Βαγγέλης Μπαλάφας και Ζίνα Μπέκα μέλη. Διαπιστώνεται απαρτία και ξεκινά η συζήτηση. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης το λόγο έλαβε η Πρόεδρος για να ενημερώσει για τα εξής : Σήμερα το πρωί, όπως είχατε ενημερωθεί η Γραμματέας κι εγώ συναντηθήκαμε με την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Χρ. Βασσάλου, σχετικά με το περσινό μας αίτημα για τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου επί της οδού Σαρανταπόρου. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η υπάλληλος της υπηρεσίας κ. Αντωνοπούλου. Μας παρουσίασαν ένα σχέδιο για τη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου. Μετά από τη συζήτηση που έγινε σημειώθηκαν κάποιες τροποιήσεις ως προς το πλάτος της διαπλάτυνσης. Θα το διορθώσουν σχετικά και θα θα μας το στείλουν για να το συζητήσουμε και να το εγκρίνουμε. Μας είπαν επίσης ότι θα ενισχυθεί η σήμανση στη γωνία των δρόμων Σαρανταπόρου και Θαλείας με μια ακόμη πινακίδα. Προτείναμε επίσης την ενίσχυση του δρόμου και με κάποιο άλλο μέσο που θα μπορούσε να ανακόψει την ταχύτητα των διερχόμενων αυτοκινήτων αλλά και να προειδοποιήσει για τη διέλευση των μαθητών, πχ σαμαράκια, φανάρι που αναβοσβήνει. Μας απάντησαν ότι έχουν κάνει σχετικό αίτημα στην Τροχαία και αναμένουν απάντηση ως προς τα σαμαράκια και για το φανάρι ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί αφού υπάρχει ήδη στο σημείο φωτεινός σηματοδότης.
Επίσης θέσαμε το θέμα της συντήρησης του ανελκυστήρα του σχολείου σύμφωνα με το σχετικό κονδύλι που προστέθηκε στην πρόσφατη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Μας απάντησαν ότι δεν είχαν σχετική ενημέρωση. Η κ. Βασσάλου κάλεσε υπάλληλο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τα ασανσέρ. Αυτός μας εξήγησε ότι πρέπει να προηγηθεί σχετική πιστοποίηση από αρμόδια εταιρεία και δεν
αρκεί μόνον η ύπαρξη κάποιας προσφοράς. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σχετική γι’ αυτό τον σκοπό ενέργεια. Είναι θέμα της σχολικής επιτροπής.
Στη συνέχεια η Γραμματέας ενημέρωσε ότι κατά τη συνάντηση ζητήθηκαν αντίγραφα από τον φάκελλο του σχολείου σχετικά με τα στοιχεία του κτιρίου πρικειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε για τη σύνταξη εγγράφου προς την ΚΤΥΠ σχετικά με τις υπάρχουσες ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και την ανάγκη κατασκευής νέου σχολείου. Μας ζητήθηκε να καταθέσουμε σχετικό έγγραφο αίτημα και θα μας δοθούν.
Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Ταμίας Παν. Τάγκαλης και έθεσε την ερώτηση εάν το γεγονός ότι στην περίπτωση που αναδειχθούν οι ελλείψεις σε αίθουσες ή κοινόχρηστους χώρους θα προκύψει θέμα μείωσης των τμημάτων του σχολείου.
Η Γραμματέας απάντησε ότι το σχολείο έχει κτιστεί για να λειτουργεί έξι τμήματα και όχι οκτώ, όπως σήμερα, και θα έπρεπε το ζητούμενο να είναι να λειτουργεί με τις θέσεις για τις οποίες κτίστηκε ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος σύμφωνα με το Νόμο χώρος για κάθε μαθητή.
Η Πρόεδρος στο σημείο αυτό ενημέρωσε ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ), στην οποία ήταν παρούσα, αναγνωρίστηκε η το πρόβλημα στο σχολείο μας. Η ΔΕΠ πήρε απόφαση να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία ενός δημοτικού σχολείου στο Χολαργό. Έγινε αναφορά και στο κτίριο της οδού Κλειούς και στο Πολωνικό σχολείο. Ζητήθηκε από τον κ. Δήμαρχο να γίνει συνάντηση με τους αρμόδιους της ΚΤΥΠ για την αξιόποίηση του κτιρίου της οδού Κλειούς.
Το μέλος Β. Μπαλάφας πήρε το λόγο και έθεσε το ερώτημα ποια είναι η διαδικασία από τη στιγμή που ο Δήμος πήρε απόφαση για την ίδρυση σχολείου.
Η Γραμματέας απάντησε ότι η σχετική διαδικασία για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης συμβαίνει κάθε χρόνο το ίδιο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αφορά όχι μόνον ανάγκη για ίδρυση αλλά και για κατάργηση, συγχώνευση κλπ σχολείων. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το προωθούν στους Δήμους για να ορίσουν τις ανάγκες τους. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να προτείνει ο Δήμος την ίδρυση ενός σχολείου. Θα πρέπει η πρόταση αυτή να συνοδεύται και από πρόταση συγκεκριμένου οικοπέδου όπου αυτό μπορεί να ανεργεθεί. Διαφορετικά, προφανώς, το αίτημα δεν έχει καμία τύχη. Επίσης, όπως κάθε αίτημα προς το Δημόσιο, θα πρέπει να συνοδευτεί με συνεχή άσκηση πίεσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθησή του.
Μετά την προαναφερόμενη ενημέρωση σχετικά με το αίτημα για νέο σχολείο οι παρόντες ομόφωνα αποφάσισαν να συνταχθεί έγγραφο αίτημα του Συλλόγου προς
την ΚΤΥΠ σχετικά με την ανάγκη ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση του Σχολείου.
Εκτός ημερησίας Διάταξης το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος Ζίνα Μπέκα, η οποία ανέφερε ότι δε επικοινωνία που είχε με μητέρα της Δ’ και Β’ τάξης πληροφορήθηκε ότι ο γιός της, μαθητής της Δ’ τάξης δέχτηκε οργανωμένη επίθεση από μαθητές της ΣΤ’ τάξης με καρέκλα στο κεφάλι. Η συγκεκριμένη μητέρα μίλησε ήδη με τη Διευθύντρια, η οποία αντέδρασε σε ανθρώπινο επίπεδο και θα μεταφέρει τα παιδιά της ΣΤ’ που συμμετείχαν στο επισόδειο στο τμήμα του ολοήμερου των μικρών τάξεων.
Η Πρόεδρος ανέφερε ότι της έχει μεταφερθεί κι άλλο περιστατικό με μαθητές της Στ’ και μαθητή της Δ’ τάξης. Και γι’ αυτό η μητέρα θα μιλήσει στη Διευθύντρια.
Το λόγο πήρε ο Ταμίας Π. Τάγκαλης και πρότεινε να περιμένουμε να δούμε πώς θα ενεργήσει η κ. Μάσσου και τι θα ήθελε από εμάς.
Το λόγο πήρε το μέλος Β. Μπαλάφας και είπε ότι προβληματίζεται γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει σωστή επιτήρηση κατά τη διάρκεια του ολοήμερου και φαίνεται ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση επ’ αυτού ανατέθηκε στην Πρόεδρο να ζητήσει συνάντηση με τη Διευθύντρια του σχολείου για τα προπεριγραφόμενα περιστατικά.
Τέλος η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι θα πάει να παραλάβει η ίδια τα επιτραπέζια παιχνίδια (175 τεμάχια) από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ. 

Μετά από αυτά εισέρχεται η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Προετοιμασία των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης 

Το λόγο πήρε η Πρόεδρος και ανέφερε ότι θα συντάξει τον απολογισμό, ο οποίος κατά τη γνώμη της θα πρέπει να δομηθεί σε θέματα όπως : Επικοινωνία με τους γονείς, Διεκδικήσεις, Δράσεις κλπ. Θα πρέπει επίσης να συνταχτεί και να διαβαστεί ο οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία. Ο τελευταίος θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Ταμίας Π. Τάγκαλης θα προχωρήσει στη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και την επικοινωνία με τα εκλεγμένα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να προταθούν στη ΓΣ οι παρακάτω δράσεις : α)Συμμετοχή στην Πανελλήνια Δράση « Let’s do it Greece» στις 29 Απριλίου 2018 β) Συλλογή κουτιών με γάλα εβαπορέ για τους Γιατρούς του Κόσμου, κοινωνική δράση ενόψει των γιορτών.
Η Γραμματέας ενημέρωσε ότι υπάρχει πρόταση για το σχεδιασμό και τη διοργάνωση μιας Λέσχης Φιλαναγνωσίας ως δράση του Συλλόγου. Τη
δραστηριότητα αυτή θα συντονίσει η Άννα Ρέμπελου, δημοσιογράφος, Χολαργιώτισσα, μαμά του 4ου Δημοτικού Χολαργού. Ζήτησε δε να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη δράση αυτή προκειμένου να ενημερωθεί η Διευθύντρια και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη παραχώρηση του χώρου κλπ.
Η παραπάνω πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή. 

2ο Θέμα : Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

Το λόγο έλαβε το μέλος Β. Μπαλάφας και ενημέρωσε ότι σχετικά με τη λαχειοφόρο και την αγορά γι’ αυτή ενός μεγάλου δώρου, υπάρχει η πρόταση του μέλος του Συλλόγου Μάριου Ζαχαριάδη για την αγορά Η/Υ με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν σε όλους στο σχετικό μέιλ. Ζήτησε δε την έγκριση των παρισταμένων μελών του ΔΣ για να προβούν στην αγορά μόλις υπάρξει η κατάλληλη προσφορά τιμής, ιδίως ενόψει της ημέρας προσφορών “Black Friday”. Ομόφωνα δόθηκε η σχετική έγκριση.
Επιπλέον ο Β. Μπαλάφας πρότεινε να αγοραστούν για τη λαχειοφόρο 10 τεμάχια προς 10€ το καθένα power bank (φοριτές μπαταρίες)τα οποία έχουν χρησιμότητα και θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη λαχειφόρο. Να αυξηθεί κατά συνέπεια το ποσό δαπάνης μέχρι του ποσού των 400€ περίπου.
Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα έγινε δεκτή η παραπάνω πρόταση.
Επιπλέον συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί αφίσσα και να κοινοποιηθεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου αλλά και να ξεκινήσει η πώληση των λαχνών πριν την ημέρα της γιορτής (17.12.)

3ο Θέμα: Επιλογή θεατρικής παράστασης για Ιανουάριο. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί 21 ή 28 Ιανουαρίου 2018 και να προτημηθεί παράσταση που προσφέρει ομαδικό και άρα οινομικότερο εισιτήριο. 

4ο Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με την ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) συνεδρίαση της 8.11.17 για την ίδρυση νέων σχολείων στο Δήμο. 

Η ενημέρωση έγινε παραπάνω και εκτός ημερήσιας διάταξης.
Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6.12.2017.
Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει γι’ αυτό λύεται η συνεδρίαση. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου