Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018


 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Προς: 

κ. Ηλία Αποστολόπουλο, Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού κα Μαρία Αθανασάκου, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Παπάγου-Χολαργού κα Τζίνα Αρβανίτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Παπάγου-Χολαργού  κ. Χρήστο Πετράκη, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Κοιν:  κα Μαρία Μάσσου Διευθύντρια 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού - Ένωση Γονέων Δήμου Παπάγου -Χολαργού Χολαργός, 22.1.2018

ΘΕΜΑ: Ανάγκες συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου μας. Ελλείψεις σε προμήθειες εξοπλιστικών μέσων για την κάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών.

Αξιότιμοι κύριοι,

με το παρόν έγγραφο μας, ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού  θέτει αρμοδίως υπόψη σας τις ανάγκες σε υλικοτεχνικές υποδομές και  σε εξοπλιστικά μέσα του σχολείου των παιδιών μας, για τις οποίες σας έχουμε ενημερώσει προφορικά ή με έγγραφα αιτήματά μας, τόσο κατά το τρέχον σχολικό έτος, όσο και κατά το προηγούμενο. 
 Ειδικότερα:
- Ανάγκη μετεγκατάστασης  σε μεγαλύτερο κτίριο ή δημιουργία νέου μεγαλύτερου σχολείου . Το σχολείο μας λειτουργεί φέτος ως 8θεσιο παρότι αρχικά κατασκευάστηκε για να λειτουργεί ως 6θεσίο. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν σε αυτό 174 . Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να υπάρχει έλλειψη κοινοχρήστων χώρων για τους μαθητές. Αίθουσες που
προορίζονταν για κοινόχρηστη χρήση (αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα ολοημέρου, αίθουσα Η/Υ) έχουν μετασκευαστεί σε αίθουσες διδασκαλίες. Ενώ ο περιορισμένος αύλιος  χώρος  του σχολείου δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες προαυλισμού τόσο μεγάλου αριθμού μαθητών (υπ’ αριθ. πρωτ 13182/2.6.2017 έγγραφο). 
- Διαμόρφωση της εισόδου για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών μας (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 29464/9.12.2016 έγγραφο αίτημά μας).
- Ανακατασκευή ανελκυστήρα (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 24199/27.9.2017)
- Βάψιμο εσωτερικά των αιθουσών (πόρτες κλπ – βλ. έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017).
- Ανακαίνιση στις τουαλέτες (συντήρηση-βάψιμο στα σκουριασμένα καζανάκια - βλ. έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017).
- Επισκευή σκηνής αίθουσας εκδηλώσεων του υπογείου (βλ. έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017).
- Συντήρηση των επιδαπέδιων παιχνιδιών μπροστινής αυλής και σχεδιασμόςδημιουργία νέων επιδαπέδιων παιχνιδιών στην κάτω αυλή (βλ. έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017).
- Κατασκευή ντουλαπιών στις αίθουσες (βλ. υπ΄αριθ. πρωτ. 2164/3.2.2017 & 24199/27.9.2017 έγγραφα αίτηματά μας).
- Προμήθεια 10 Η/Υ (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017 & 24199/27.9.2017 έγγραφα αιτήματά μας)
- Προμήθεια 6 πακέτων (Kit) Ρομποτικής « WeDo 2.0 Με Λογισμικό» (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017 & 24199/27.9.2017 έγγραφα αιτήματά μας).  
- Αλλαγή κάδου απορριμάτων μπροστινής αυλής με νέου τύπου, στρογγυλό (βλ. έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 13182/2.6.2017).
- Εμπλουτισμός της δανειστικής βιβλιοθήκης (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 30001/15.12.2016 έγγραφο αίτημα).
Αναμένουμε την ενημέρωσή σας για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση ή/και την προμήθεια των προαναφερόμενων,  ώστε υπεύθυνα να ενημερώσουμε και τα μέλη του Συλλόγου μας, γονείς των μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

Για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού 
Η Πρόεδρος       Η Γραμματέας

Όλγα Διώτη      Αναστασία Γιαννικοπούλου

 Για την ενημέρωσή σας το έγγραφο που καταθέσαμε  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (αριθ. πρωτ. 1862/24.1.2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου